Onze diensten

Beknopte informatie voor de apotheek

SUI is gespecialiseerd in het ondersteunen van voorlichtende taken van de apotheker. Dat begint al tijdens het verwerken van het recept en de voorbereidingen op het ter handstellen van de voorgeschreven medicatie.

Uitgangspunt is de behoefte aan voorlichting en advies ten behoeve van de patient, maar uiteraard wordt rekening gehouden met wettelijke en maatschappelijke verplichtingen van de zorgverlener, in dezen de apotheker.

 

Voorlichting op maat

Schermteksten tijdens receptverwerking

Direct advies door Zorgprotocollen

Volledig als het moet, beknopt als het kan

UI-Bestand

Ondersteuning receptverwerking

Een van de belangrijkste activiteiten van SUI is het beheer en exploitatie van het Uitgifte Informatie (UI) bestand. Het UI-bestand van SUI geeft triggers met achtergrondinformatie en verwijst naar documentatie op het portaal UI-online. Het UI-bestand is geïntegreerd in de apotheek informatie systemen van CGM, Sanday, Smartmed, Val en Chipsoft en wordt maandelijks geupdate en verspreid via deze softwarehuizen. Acties die voortvloeien uit medisch-farmaceutische beslisregels van SUI zoals alerts, reminders, analyses enz. worden door middel van schermteksten tijdens de receptverwerking getoond en in het AIS vastgelegd.

 

Voorlichting instructies®

Instructies ten behoeve van het begeleidings gesprek

De SUI redactie heeft zich toegelegd op to-the-point informatie zonder overbodige extra’s. Informatie die uitgaat van de werkwijze die in de Nederlandse apotheek gebruikelijk is en die rekening houdt met de gezondheidssituatie van de patient. Sinds 1995 wordt onder verantwoordelijkheid van de SUI-redactie beknopte informatie opgesteld die naadloos past bij eerste- en tweede uitgifte gesprekken. Te gebruiken als werkinstructie voor het apotheekteam en als voorlichting en advies voor de patient; vandaar dat SUI gekozen heeft voor de aanduiding Voorlichting Instructie.

Medisch Farmaceutische Beslisregels

Zorg op maat via voorlichting-MFB's

Voorlichting-MFB’s zijn algoritmes waarmee het meest geschikte voorlichtingsmoment kan worden gekozen. Dit gebeurt op eenzelfde manier als bij interacties.

UI-Online

Voorlichting en advies

UI-online, voluit Uitgifte Informatie online, is het platform van de Stichting Uitgifte Informatie en SLS Communicatie-diensten. UI-online is een volledig webbased applicatie die ook als zodanig door de systeemhuizen volledig geïntegreerd is binnen receptverwerking.

Een goed geïnformeerde
patiënt is in staat zelf betere
keuzes te maken"