Onze partners

samen ten behoeve van de goed geïnformeerde patient

De Stichting Uitgifte Informatie beschouwt de apotheek als HET adres waar je terecht kunt voor informatie en advies over medicijnen.

SUI is een no-nonsense organisatie die haar expertise op het vlak van voorlichting en advies beschikbaar stelt voor apotheken. SUI kan dat niet alleen en werkt hierbij intensief samen met:

Stichting Health Base

Onder verantwoordelijkheid van de redactie van de Stichting Uitgifte Informatie wordt door apothekers van de Stichting Health Base voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en op het portaal van UI-online geplaatst. Het gaat o.a. om voorlichtinginstructies, zelfzorginstructies, zorgprotocollen, bijsluiters en vergoedingsformulieren.

naar website Health Base

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare

Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering. CompuGroup Medical is totaalleverancier van hard- en software voor de zorg.

naar website CGM

Chipsoft

Samen naar betere zorg! Dát is waar we met ChipSoft voor staan én gaan! Wij willen de zorg verbeteren met slimme en innovatieve ICT

naar website Chipsoft

Sanday

Digitale zorgverbinders. Door slim te verbinden, maken we de zorg in Nederland elke dag een beetje beter en efficiënter.

naar website Sanday

Verenigde Apotheken Limburg

Uw zorg is onze zorg.

naar website VAL

SmartMed

Innovating Medication Management Now, and in the future. SmartMed levert slimme software voor closed loop medicatiemanagement. Met moderne platform-technologie. Vergaand geautomatiseerd. Zodat het meer dan voldoet aan de eisen van nu. En de wensen van morgen.

naar website SmartMed

Farmakeur

Farmakeur is de gebruikersvereniging van apothekers die gebruik maken van CGM-Apotheek Farmakeur vormt de link tussen de gebruikers en CGM. Het bestuur overlegt regelmatig met directie en softwareontwikkelaars, en de softwarecommissie levert input bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en de herziening van bestaande onderdelen van het pakket. Daarnaast beoordeelt de softwarecommissie de opgeleverde onderdelen en adviseert het bestuur over al dan niet goedkeuren hiervan.

naar website Farmakeur