UI-Bestand

Het Uitgifte Informatie (UI) bestand

Een van de belangrijkste activiteiten van SUI is het beheer en exploitatie van het Uitgifte Informatie (UI) bestand. Het UI-bestand van SUI geeft triggers met achtergrondinformatie en verwijst naar documentatie op het portaal UI-online.

Het UI-bestand is geïntegreerd in de apotheek informatie systemen van CGM, Sanday, Smartmed, Val en Chipsoft en wordt maandelijks geupdate en verspreid via deze softwarehuizen.

SCHERMTEKSTEN

Acties die voortvloeien uit medisch-farmaceutische beslisregels van SUI zoals alerts, reminders, analyses enz. worden door middel van schermteksten tijdens de receptverwerking getoond en in het AIS vastgelegd.

Welke informatie is opgenomen in het UI-bestand ?

 • Toelichting op Voorlichting Instructies (VI’s) en andere documenten van UI-online (hyperlink naar UI-online)
 • Waarschuwingen en veiligheidsinformatie van CBG, Lareb, KNMP, NHG, IVM, RIVM enz.
 • Voorlichting en advies in het kader van het eerste uitgifte begeleidings gesprek
 • Voorlichting en advies in het kader van tweede uitgifte van geneesmiddelen
 • Voorlichting en advies, consult voorbereidende vragenlijsten en reminders in het kader van evaluatie van chronische medicatie
 • Advisering van de uitkomsten van periodieke preventiechecks
 • Alerts naar aanleiding van medicatie-incidenten
 • Informatie over verantwoord stoppen van medicatie
 • Informatie over deprescribing (op basis van MFB’s)

Met het Uitgifte informatie bestand de juiste informatie op het juiste moment

SUI verwerkt in het UI-bestand waarschuwingen van CBG, Lareb tot alerts die tijdens de receptverwerking op uw computerscherm verschijnen. Actueel en altijd op het juiste moment beschikbaar tijdens de receptverwerking.

Wanneer worden UI-teksten getoond?

 • Bij 1e,  2e en 3e uitgifte van geneesmiddelen en gezondheidsproducten
 • Tijdens de receptverwerking of bij verkopen via kassaterminals
 • Als gevolg van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB-acties)
 • Bij sommige interacties, contra-indicaties en allergieën