Wat zijn voorlichting-MFB's?

Voorlichting-MFB’s zijn algoritmes waarmee het meest geschikte voorlichtingsmoment kan worden gekozen. Dit gebeurt op eenzelfde manier als bij interacties.

 

 

Zoeken in onze database

Met hulp van MFB’s kan de apotheek haar voorlichting beter afstemmen op de behoefte van de patiënt

De voorlichting-MFB’s van SUI, een geheel nieuw type MFB’s, kunnen de apotheker daarbij helpen. Voortaan kan bij het geven van advies rekening gehouden worden met de actieve en passieve medicatiehistorie en met criteria als patiëntkenmerken, labwaarden en leeftijd. We kunnen nu voorlichting en advies over geneesmiddelen veel beter afstemmen op de ervaring van patiënten en op al eerder gegeven advies. Verder is het ook mogelijk patiënten los van het verstrekkingsmoment (digitaal) te informeren over relevante farmaceutische aspecten van hun behandeling. De ontwikkeling opent talloze mogelijkheden, vooral voor chronische medicatie.

Door voorlichting MFB’s meer structuur in de zorgverlening van de apotheek

Eén van de grondregels van voorlichting is het herhalen van je boodschap. Dat moet je plannen. We zijn voortaan niet meer afhankelijk van eerste- en tweede uitgifte-signalen. Met de MFB’s kan SUI voor iedere farmacotherapie op het ideale moment een signaal laten afgaan in het systeem, de daarbij behorende aandachtspunten kiezen en de voorlichting hierop afstemmen en schedulen. En dát levert weer een belangrijke efficiencyslag op voor apotheken.