Visie

Een goed geïnformeerde patiënt is in staat zelf betere keuzes te maken

De Stichting Uitgifte Informatie ziet het als haar voornaamste taak en wil dit bereiken door de apotheek te voorzien van goede en betrouwbare tools. Met slimme software en beknopte informatie maar ook door persoonlijke dienstverlening vanuit de apotheek.