Missie

SUI ondersteunt apotheek in het begeleidingsgesprek

Een van de belangrijkste activiteiten van SUI is het beheer en exploitatie van het Uitgifte Informatie (UI) bestand. Het UI-bestand van SUI geeft beknopte (achtergrond)informatie over geneesmiddelen en de veilige toepassing daarvan. Die informatie is toegespitst op het geneesmiddel dat de patient gebruikt en houdt rekening met de gezondheidssituatie en de medicatiehistorie van de patient.

SUI maakt schermteksten op etiketformaat, achtergrondteksten in een groter formaat en laat onder haar verantwoordelijkheid in samenwerking met de Stichting Health Base patientinformatie in begrijpelijk Nederlands opstellen. Tijdens de receptverwerking wordt door middel van het UI-bestand gelinkt naar Voorlichting instructies®, zorgprotocollen en andere documentatie op het portaal van UI-online.

To-the-point informatie zonder overbodige extra’s

Het UI-bestand bevat voorlichting Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) en is geïntegreerd in de apotheek informatie systemen van CGM, Sanday, Smartmed, Val en Chipsoft. De bestanden worden maandelijks geupdate en verspreid via deze softwarehuizen. Acties die voortvloeien uit medisch-farmaceutische beslisregels van SUI zoals alerts, reminders, analyses enz. worden door middel van schermteksten tijdens de receptverwerking getoond en in het AIS vastgelegd.

SUI in cijfers

ruim 30 jaar support aan apotheken

Geïntegreerd in de meeste apotheek informatiesystemen biedt de Stichting Uitgifte Informatie door middel van:

  • meer dan 12.000 actieve scherm- en achtergrondteksten
  • 225 MFB-protocollen

ondersteuning t.b.v. voorlichting en advies aan 8-9 miljoen Nederlanders via:

  • 12.485.049 eerste uitgiftes (2022)
  • 615.844 tweede uitgiftes (2022)

Een goed geïnformeerde
patiënt is in staat zelf betere
keuzes te maken"