Informatie uitgifte

Gewaarborgde informatie over medicatie geïntegreerd in apothekerssoftware

SUI levert betrouwbare informatie over geneesmiddelen aan apotheken. Zij baseert zich daarbij op evidend-based richtlijnen en op gezaghebbende bronnen als het Geneesmiddelen Informatie Centrum van de KNMP, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en vakliteratuur.

SUI spant zich in voorlichting-op-maat te faciliteren door de informatiebehoefte van patiënten als uitgangspunt te kiezen zonder daarbij medicatieveiligheid en de wettelijke informatieverplichting van apothekers uit het oog te verliezen.

De voorlichtingsproducten van SUI sluiten aan bij het werkproces in de apotheek, in een omgeving waar aansluitend deskundige en mondelinge toelichting door vakkundige apothekers, farmaceutisch consulenten en apothekersassistentes is gewaarborgd.

Bekijk onze diensten

Informatie over medicatie

Blijf op de hoogte van updates over medicatie of werkwijze

Aanmelden

Over ons

30 jaar ervaring informatie overbrengen

Aque lanis aut fugitatur atioribus dit eat fugitatus archictusda pa sum ides dit, est pa dolentem fugiam fugia cus, officium expla seditataquis volorpo rposto totatibus, comni doles dolorem.

Poratemolut qui consequatum aut eos doluptur, conseque perit adia sint asitiatiania nim quatenimil idel eversperum sum

Onze partners

Samen maken we het mogelijk

Een goed geïnformeerde
patiënt is in staat zelf betere
keuzes te maken"