UI-online

Uitgifte Informatie online

UI-online, voluit Uitgifte Informatie online, is het platform van de Stichting Uitgifte Informatie en SLS Communicatie-diensten. UI-online is een volledig webbased applicatie die ook als zodanig door de systeemhuizen volledig geïntegreerd is binnen receptverwerking.

UI-online bevat allerlei tekstsoorten op het gebied van geneesmiddelbegeleiding en productadvisering die nodig zijn voor efficiënte en professionele voorlichting door de apotheek. Het merendeel van de teksten is geschreven in begrijpelijk Nederlands.

Oplossing voor het uitgifte begeleidingsgesprek

Het accent van de informatie ligt met name op de eerste uitgifte en daarmee dus op het uitgifte begeleidingsgesprek. Bij dit belangrijke mondelinge voorlichtingsmoment fungeert de puntsgewijze samenvatting van de teksten, als leidraad voor het mondeling voorlichtingsgesprek.

Voorbereid voor E-health toepassing

De informatie is in digitale vorm beschikbaar en kan tijdens het adviesgesprek vanuit het AIS worden opgeroepen. De adviesteksten kunnen geprint worden, maar zijn ook geschikt om in een veilige omgeving te worden verzonden indien het AIS hierop is voorbereid.

Online informatie die aansluit bij uw baliecontact en consulten in de spreekkamer. Geschikt voor digitale toepassingen.