Geplaatst op 23-05-2024

Update nieuws SUI-MFB’s en UI-bestand juni 2024

Deze maand staan farmacogenetica en het informatiebeleid bij slaapapneu centraal.

Er verschijnen farmacogenetica-alerts als bij het aanschrijven van geneesmiddelen – waarbij voorafgaand genotyperen als essentieel is aangemerkt – de relevante fenotypes in het dossier  van de patiënt ontbreken. Bij eerste uitgifte van medicatie, die voor slaapapneu patiënten is gecontra-indiceerd,  ontvangt u een waarschuwing, zodat bij de patiënt nagevraagd kan worden of zij/hij lijdt aan slaapapneu. Verder nemen wij in alle VI’s en TU’s van deze middelen de contra-indicatie slaapapneu op.

UI-bestand mutaties juni 2024; Dosis alert voor 80-plusser bij gebruik van apixaban 5 mg; informatie over nieuwe geneesmiddelen: Livmarli, Vafsec; assortimentsinfo over Viramune suspensie. Wij ontvingen meldingen over het ontbreken van VI’s bij bepaalde sterktes van predniso(l)n; dat is nu aangepast. Nieuwe VI’s: voor dexamethason stootkuren en voor Softacor minims.

Update nieuws SUI-MFB’s en UI-bestand juni 2024

Eerdere updates

26-04-2024

Update nieuws SUI-MFB’s mei 2024

Deze maand besteden we aandacht aan: • meldingen van het Meldpunt Medicijnen (IVM) over problemen die patiënten ervaren bij het gebruik van hun geneesmiddelen • het informeren van schildklier patiënten met een mogelijke kinderwens over tijdige dosisaanpassing van hun schildkliermedicatie • gericht informeren van longpatiënten die een stootkuur krijgen; hiervoor is een MFB met bijpassende […]

Lees dit update nieuws

25-04-2024

Update nieuws SUI-MFB’s april 2024

Geïnspireerd door de lezingen op het KNMP Voorjaarscongres van 12 maart j.l. heeft SUI een aantal MFB-protocollen uitgewerkt. Het doel daarvan is het apotheekteam behulpzaam te zijn bij voorlichting en advies bij oogmedicatie. Heeft u te maken met geconserveerde oogmedicatie? Welk advies moet u dan geven voor dragers van contactlenzen? Wanneer is er risico op […]

Lees dit update nieuws

Aanmelden voor ons update nieuws

Het update nieuws altijd direct
in uw mailbox?

    Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden van SUI