Geplaatst op 26-04-2024

Update nieuws SUI-MFB’s mei 2024

Deze maand besteden we aandacht aan:
• meldingen van het Meldpunt Medicijnen (IVM) over problemen die patiënten ervaren bij het gebruik van hun geneesmiddelen

• het informeren van schildklier patiënten met een mogelijke kinderwens over tijdige dosisaanpassing van hun schildkliermedicatie

• gericht informeren van longpatiënten die een stootkuur krijgen; hiervoor is een MFB met bijpassende patiënt informatie ontwikkeld, die naast info over de stootkuur ook
advies geeft over longaanvallen; de VI-527

• verbeteringen: van een aantal MFB’s bleken de (achtergrond)schermteksten niet te verschijnen. Een probleem dat o.a. optrad bij de MFB’s met betrekking tot
recidiverende bacteriële luchtweg infecties bij astma/copd; afbouwen van antidepressiva; switchen/overstappen van CVRM-medicatie. Dat is nu hersteld.

Update nieuws SUI mei 2024

Eerdere updates

23-05-2024

Update nieuws SUI-MFB’s en UI-bestand juni 2024

Deze maand staan farmacogenetica en het informatiebeleid bij slaapapneu centraal. Er verschijnen farmacogenetica-alerts als bij het aanschrijven van geneesmiddelen – waarbij voorafgaand genotyperen als essentieel is aangemerkt – de relevante fenotypes in het dossier  van de patiënt ontbreken. Bij eerste uitgifte van medicatie, die voor slaapapneu patiënten is gecontra-indiceerd,  ontvangt u een waarschuwing, zodat bij […]

Lees dit update nieuws

25-04-2024

Update nieuws SUI-MFB’s april 2024

Geïnspireerd door de lezingen op het KNMP Voorjaarscongres van 12 maart j.l. heeft SUI een aantal MFB-protocollen uitgewerkt. Het doel daarvan is het apotheekteam behulpzaam te zijn bij voorlichting en advies bij oogmedicatie. Heeft u te maken met geconserveerde oogmedicatie? Welk advies moet u dan geven voor dragers van contactlenzen? Wanneer is er risico op […]

Lees dit update nieuws

Aanmelden voor ons update nieuws

Het update nieuws altijd direct
in uw mailbox?

    Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden van SUI