Geplaatst op 25-06-2023

Update nieuws SUI-MFB’s juni 2023

Verbetering SUI-MFB switchen van triptanen

Afgelopen maand bleek één van de zoekopdrachten binnen de MFB Switchen van triptanen (die bedoeld is om aan te geven of de patiënt overstapt op een ander triptaan) niet goed te functioneren. Dat is nu hersteld. Via acht nieuwe MFB’s wordt nu ook aangegeven van welk triptaan is overgestapt.

Verduidelijking en verbetering patiëntinformatie sick days

Om aan patiënten duidelijk te maken welke medicatie in het geval van uitdroging moet worden gestopt of aangepast is in de voorlichting instructie VI-517 nu een tabel opgenomen. Volledigheidshalve is nu ook aangegeven dat bij uitdroging behalve NSAID’s ook geen laxantia moeten worden gebruikt.

Update nieuws SUI-MFBs juni 2023

Eerdere updates

23-05-2024

Update nieuws SUI-MFB’s en UI-bestand juni 2024

Deze maand staan farmacogenetica en het informatiebeleid bij slaapapneu centraal. Er verschijnen farmacogenetica-alerts als bij het aanschrijven van geneesmiddelen – waarbij voorafgaand genotyperen als essentieel is aangemerkt – de relevante fenotypes in het dossier  van de patiënt ontbreken. Bij eerste uitgifte van medicatie, die voor slaapapneu patiënten is gecontra-indiceerd,  ontvangt u een waarschuwing, zodat bij […]

Lees dit update nieuws

26-04-2024

Update nieuws SUI-MFB’s mei 2024

Deze maand besteden we aandacht aan: • meldingen van het Meldpunt Medicijnen (IVM) over problemen die patiënten ervaren bij het gebruik van hun geneesmiddelen • het informeren van schildklier patiënten met een mogelijke kinderwens over tijdige dosisaanpassing van hun schildkliermedicatie • gericht informeren van longpatiënten die een stootkuur krijgen; hiervoor is een MFB met bijpassende […]

Lees dit update nieuws

Aanmelden voor ons update nieuws

Het update nieuws altijd direct
in uw mailbox?

    Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden van SUI