Update nieuws SUI-MFB’s en UI-bestand juni 2024

Posted on May 23rd, 2024 by beheerder

Deze maand staan farmacogenetica en het informatiebeleid bij slaapapneu centraal. Er verschijnen farmacogenetica-alerts als bij het aanschrijven van geneesmiddelen – waarbij voorafgaand genotyperen als essentieel is aangemerkt – de relevante fenotypes in het dossier  van de patiënt ontbreken. Bij eerste uitgifte van medicatie, die voor slaapapneu patiënten is gecontra-indiceerd,  ontvangt u een waarschuwing, zodat bij […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s mei 2024

Posted on April 26th, 2024 by beheerder

Deze maand besteden we aandacht aan: • meldingen van het Meldpunt Medicijnen (IVM) over problemen die patiënten ervaren bij het gebruik van hun geneesmiddelen • het informeren van schildklier patiënten met een mogelijke kinderwens over tijdige dosisaanpassing van hun schildkliermedicatie • gericht informeren van longpatiënten die een stootkuur krijgen; hiervoor is een MFB met bijpassende […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s april 2024

Posted on April 25th, 2024 by admin

Geïnspireerd door de lezingen op het KNMP Voorjaarscongres van 12 maart j.l. heeft SUI een aantal MFB-protocollen uitgewerkt. Het doel daarvan is het apotheekteam behulpzaam te zijn bij voorlichting en advies bij oogmedicatie. Heeft u te maken met geconserveerde oogmedicatie? Welk advies moet u dan geven voor dragers van contactlenzen? Wanneer is er risico op […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s en UI-bestand februari 2024

Posted on February 25th, 2024 by admin

Nieuwe MFB’s van SUI: Alert voor patiënten met hart-en vaatziekte, die bij gebruik van omega-3-vetzuren een verhoogd risico op hartritme stoornissen hebben Advies voor vitamine D suppletie aan patiënten, die gonadoreline-agonisten, aromataseremmers of tamoxifen gebruiken Check op wenselijkheid van calciumsuppletie bij gebruik van gonadoreline-agonisten, aromataseremmers of tamoxifen Informatie voor mannelijke gebruikers van valproaat over verhoogd […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s december 2023

Posted on December 25th, 2023 by admin

Deze maand besteden wij aandacht aan veiligheidsinformatie van kruiden, vitamines en voedingssupplementen zoals Alert voor verstoring van schildkliertests door biotine; waarschuwing voor wisselwerking van kruidensupplementen; van ginseng en ginkgoblad met antistollingsmedicatie; een Alert voor gebruik van tryptofaan bevattende supplementen bij gebruik van geneesmiddelen met serotonerge werking; adviezen aan gebruikers met vitamine K-antagonisten over suppletie van […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s november 2023

Posted on November 25th, 2023 by admin

Deze maand weer veel nieuwe MFB’s over longzorg. U kreeg al signalen als overgegaan moet worden op een ander type inhalator of op een andere werkzame stof. Vanaf 1 november wordt bij eerste uitgifte ook gecontroleerd of uw patiënt niet eerder een inhalatiepoeder of dosisaerosol ontving. Er zijn MFB’s opgesteld met aanbevelingen en suggesties voor […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s oktober 2023

Posted on October 25th, 2023 by admin

Vanaf deze maand ontvangt u concrete informatie over aanpassing van longmedicatie en van het type inhalator; wat er is gewijzigd en wat de patiënt daarvan mag verwachten. De merknamen – vooral bij de combinatiepreparaten – maken het lastig de longmedicatie goed te positioneren. De MFB’s kunnen u hierbij helpen. Niet alleen is gelet op de […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s september 2023

Posted on September 25th, 2023 by admin

Leefregels en voedingsadviezen vormen al vele jaren een vast onderdeel van onze voorlichting instructies. U vindt ze terug onder het kopje ‘Wat kunt u zelf doen?’. Tot nu toe is die aandacht beperkt tot 1e en 2e uitgifte. SUI-MFB’s kunnen het meer persoonlijk en meer op maat maken. In aanvulling op de MFB over osteoporosepreventie […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s augustus 2023

Posted on August 25th, 2023 by admin

Deze maand brengen wij weer een flink aantal nieuwe MFB’s uit. We maken een 2e stap in het begeleiden van mutaties binnen de groep van hartvaatmiddelen; informatie en voorlichting bij de overgang naar combinatiepreparaten van cardiovasculaire medicatie. Zoals vorige maand al is aangekondigd, besteden we aandacht aan het belang van een basiscrème bij patiënten die […]

READ more

Update nieuws SUI-MFB’s juli 2023

Posted on July 25th, 2023 by admin

Deze maand brengen wij weer een flink aantal nieuwe MFB’s uit. Dit keer aandacht voor het begeleiden van mutaties binnen de groep van hartvaatmiddelen; SUI heeft MFB’s opgesteld die bij eerste uitgifte van een betablokker, calciumblokker (c.q. calciumantagonist), diureticum of RASremmer (ACE-remmer of angiotensine-receptor-blokker) nagaan of de patiënt al (andere) medicatie voor cardiovasculair risico-management gebruikt. […]

READ more